İFLASTAN ÖNCE SON ÇIRPINIŞ/KONKORDATO

  1. Blog
  2. İFLASTAN ÖNCE SON ÇIRPINIŞ/KONKORDATO
İFLASTAN ÖNCE SON ÇIRPINIŞ/KONKORDATO

İFLASTAN ÖNCE SON ÇIRPINIŞ/KONKORDATO

Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren pandemi (covid19)  görünen o ki bizi kolay kolay terketmeyecek  gibi 2021 yılında da devam etmesi halinde bundan özellikle bazı sektörel şirketler etkilenecek belki hiç ummuyor ve istemiyoruz ama her 10 şirketten biri ya iflas edecek yada iflasın eşiğinde olacak. Ya da bir çıkış kapısı olarak Konkordato ilan edebilirler Ancak korkordato ilan etmek için firmaların asgari 100 bin ile 500 bin arasında bir nakit ihtiyacı olacağı da bilinmelidir. Yani maliyetli bir süreç olup zaten ödeme güçlüğü çeken borçlu için yeni bir borç ile başlayacağını da bilmesi gerekir. 

KONKORDATO NEDİR? :  Elinde olmayan sebeplerle mali durumu bozulmuş olan ve borçlarını ödeyip ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen dürüst borçluların korunması ve bu borçluların alacaklıları arasında mahkeme gözetiminde yapmış olduğu cebri borç tasfiye sözleşmesidir 

Konkordato bir takip yolu değildir. Borçlunun muhtemel takiplerden kurtulmasını sağlamaya yönelen, borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılmasını ve özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir müessesedir. 

AMACI NEDİR? : Konkordato mali durumu bozulan borçluları haciz ve iflas yoluyla takiplerden korumakta ve borçluların mali durumlarını iyileştirerek ekonomik varlıklarını devam ettirmelerine imkân sağlamayı amaçlar. 

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR? : 

1-Piyasa şartlarının beklenilen şekilde olmaması,  

2-Döviz kurlarının beklenilenin üzerinde artması ve bu nedenle özellikle ham maddenin yurt dışından ithal edildiği durumlarda ham madde fiyatlarının dövizle alınıp, iç piyasada satışın yerli para biriminden yapılması ve bu durumun kar miktarını önemli ölçüde etkilemesi,  

3- Yada olağan üstü durumlar örneğin şu an tüm dünyada yaşanan Pandemi gibi. 

AVANTAJLARI NEDİR? : 

1-Borçlu ile alacaklının müzakere etmesi ve müzakere neticesinde yapmış oldukları anlaşmanın mahkeme tarafından tasdiki temeline dayanan bir sistem getirilmiştir. 

2-Borçlunun yaşadığı sıkıntılı süreci aşması, alacaklıların ise alacaklarına kavuşması için gerekli olan temel mal ve hizmet sağlayan sözleşmelerin devam etmesine imkan tanınmaktadır.  

3-Konkordato ile taraf dengesi gözetilmektedir. Hem alacaklının hem de borçlunun menfaatleri korunmaktadır. 

4-Geçici mühlet kararı ile borçlu aleyhinde takip yapılamamakta ve yapılmış olan takipler durmaktadır. 

5-Vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen borçlu vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödemek ve iflasın sonuçlarından kurtulmaktadır.  

6-Kesin mühlet içerisinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmamaktadır. 

7-Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlememektedir. 

8-Konkordato ile borçlu, konkordato sürecinde bir baskı altında olmaksızın mali durumunu iyileştirmek için faaliyetlerine devam edebilmektedir 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Tacir 

Tacir Sayılanlar 

Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 

1 Yıl Süreyle Ticareti Terk Eden Tacirler 

Kollektif Şirket Ortakları 

Adi Komandit Şirket Ortakları 

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? 

1-KONKORDATO BAŞVURUSU  

2-GEÇİCİ MÜHLET  

3-KESİN MÜHLET 

4-KONKORDATONUN TASDİKİ 

5-KONKORDATO ANLAŞMASININ UYGULANMASI   

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK? 

İflasa tabi olan borçlu için merkezinin bulunduğu, Merkezi yurt dışında ise şubesinin bulunduğu, Birden çok şubesi varsa merkez şubesinin bulunduğu yerdeki, İflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE