2008 Yılına Ait Mali Takvim

EKİM /2008 Aylık Ba,Bs Formlarının verilmesi

16-30/Kasım/2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (I) Sayılı liste

Kasım/2008 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödenmesi

Kasım/2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım/2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (II) Sayılı Liste

Kasım/2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (IV) Sayılı Liste

Kasım/2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım/2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Kasım/2008 Dönemine Ait Aylık Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Kasım/ 2008 SSK ve İşsizlik Sigortası Bildirimlerinin verilmesi

Kasım/2008 Dönemine Ait KDV Beyanı

1-15 Aralık/2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi (I) Sayılı liste

Kasım/2008 Dönemine Ait KDV Ödenmesi

Kasım /2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi

Aylık Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi

SSK ve İşsizlik Sigortası (Kasım/ 2008) ,Bağ-Kur (Aralık- 2008 ) Primlerin Ödenmesi

2009 Yılında Kullanılacak Yasal Defterlerin Tasdiki

2009 Yılına Ait Mali Takvim

Kasım /2008 Aylık Ba, Bs Formlarının verilmesi

16-31/Aralık 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık /2008 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının, Ekim-Kasım-Aralık /2008 dönemine ait Üç Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Aralık / 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyan

Aralık / 2008 SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin verilmesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait KDV Beyanı

1-15 Ocak/2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının, Ekim-Kasım-Aralık/2008 dönemine ait Üç Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait KDV Ödemesi

Aralık/ 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

İSMMMO 2009 YILI MAKTU AİDAT VE ÜCRET TARİFE BEDELİ ÖDEMESİ

2008 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki (TTK göre)

2008 Yıl Defterlerini Devam Ettirenler için Defterlerin Tasdiki (Ara Tasdik)

2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Aralık/ 2008) ,SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ocak- 2009 ) Primlerinin Ödenmesi

2014 Yılına Ait Mali Takvim

16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

Yıllık Harçların Ödemesi

2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yı- lında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin 2013 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefl eri İçin Kesin Mizan Bildirimi

Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

2013 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16-31 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Mart 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Mart 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

2013 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefl eri İçin Kesin Mizan Bildirimi

Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Mart 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Mart 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükellefl erinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında)

16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 25 Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga V.

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefl erin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Temmuz 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 31 Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Ver

1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Eylül 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

2014 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tü- ketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 40 Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 41 Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sü- rekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Kar- şılığı Ödenmesi Gereken Damga V

1-15 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Kasım 2014 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç- larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Ke- GELİR İDARESİ BA ŞKANLI ĞI 44 sinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Ver

Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Do- ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefi yeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

BİZE GÜVENMEK İÇİN HAZIR MISINIZ?

Meslek ilkelerine bağlı güvenilir, dürüst ve müşteri taleplerine duyarlı meslek ofisimizde gelişen teknolojiyi iyi kullanarak müşterilerimize yüksek kalitede hizmet veriyoruz.