Mevzuat  |  Mali Takvim  |  Sirküler  |  Formlar  |  Hesaplamalar  |  Soru ve Cevap  |  Linkler  |  Pratik Bilgiler  | 
   
   
  İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplaması
 
İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI   Ülkemizde Sosyal Güvenliğin en önemli finansman kaynağı işçinin ve işverenin ödediği primlerdir. Bu nedenle Devlet kurumun prim gelirini;çalışanlarında sosyal güvenliğini ve bu konuda uğrayacakları hak kayıplarını önlemek için asgari işçilik uygulamasına önem vermektedir.   Asgari işçilik uygulama kapsamında olan işlerden ihaleli işler makalemizin konusunu oluşturup kısaca uygulamalı örnekleri ile anlatmaya çalışacağız.        
   
 

İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI

 

Ülkemizde Sosyal Güvenliğin en önemli finansman kaynağı işçinin ve işverenin ödediği primlerdir. Bu nedenle Devlet kurumun prim gelirini;çalışanlarında sosyal güvenliğini ve bu konuda uğrayacakları hak kayıplarını önlemek için asgari işçilik uygulamasına önem vermektedir.

 

Asgari işçilik uygulama kapsamında olan işlerden ihaleli işler makalemizin konusunu oluşturup kısaca uygulamalı örnekleri ile anlatmaya çalışacağız.

 

İhale konusu işlerde ihale makamları ile yazışma yapılarak kesin ve geçici kabul olarak adlandırdığımız tutanaklar istenir. İşin başlama ve bitiş tarihi gibi bilgileri de bu tutanaklardan tespit ederiz. Geçici kabul itibar tarihi inşaatın bitim tarihidir. Geçici kabul sonucu eksik kalan işler var ve bunlar için ek süre verilmiş ise inşaatın bitim tarihi noksanlıkların tamamlanıp kesin kabulün yapıldığı tarihtir.

 

İhaleli işlerde asgari işçilik hesaplayabilmek için ihale istihkak (Hakediş) bedelinin tespiti,işin başlangıç ve bitiş tarihi,faturaların ve kuruma bildirilen işçiliğin tespiti ve sonuçta fark işçilik var ise tespit edilmesiyle sonlanan bir süreçtir. Uygulamayla ilgili bir örnekle açıklamak gerekirse;

 

Örnek: İşveren ABC ltd.Şti Şişli Belediyesi kaldırım taşı döşeme işleri yüklenicisi 01/01/2006 tarihinde işe başlamış 01/03/2006 tarihinde işi bitirmiş olsun.

İstihkak Bedeli : 20.000 TL ve işin yürütülmesi sırasında 2.000 TL kum ve 1.000 TL nakliye faturası var ve kuruma bildirilen işçilik 3.750 TL  diyelim.

Yukarıdaki verileri özetlersek;

İstihkak Bedeli                  : 20.000 TL

İşin Süresi                          :01/01/2006-01/03/2006

Asgari İşçilik Oranı            : %28

Faturalı mlz+işçilik             : 3.000 TL

Kuruma Bildirilen işç.         : 3.750 TL

 

Değerlendirmeye esas hak ediş miktarı (DEHM) toplam maliyetten malzemeli işçilik ödemelerinden sonra kalan tutardır. Yani şöyle bir formül yazsak yanlış olmaz ( DEHM=TM-MLZ+İŞÇ.) Buna göre bizim verilerimizin yerli yerine koyarsak DEHM=20.000-3000=17.000 TL dir

Asg.İşç.Tutarı      =17.000*%28=4.760 TL

Fark işçilik           = 4.760-3.750

                            = 1.010 TL

Bu hesaplama kurum ünitesinde yapılsa idi;

Asgari İşçilik Tutarı =20.000*%28-(%25)= 4.200 TL

Eksik İşçilik Tutarı   = 4.200 – 3750 = 450 TL

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili yukarıda yapmış olduğumuz örnekte görüldüğü gibi kurumca veya meslek mensubunca (SMMM-YMM) tarafından yapılabilir.
Örneğimizde kurumca yapılan hesaplama işveren lehine ve daha çabuk sonuç vereceğinden tercih edilmeli ama bunun tam terside olabileceği ihtimali göz ardı edilmeyip kurumca yapılan hesaplamalar aleyhimize olduğu durumda 1 ay içinde itirazımızı yapmalı ve incelemeyi SGK müfettişinin veya meslek mensubunun yapılmasını istenmelidir.

 
 
   
 
Makaleler  
5811 Sayılı Kanun Sermaye Artırımlarını Unutmayalım!!!!!
5811 Sayılı Kanunun Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Değerlendirmeleri
6102 Sayılı Yeni TTK da İnternet Sayfası
Bilgisayar Programlarının Yenilenmesi
Buharlaşan Yazar Kasa Fişleri
Ciro Primleri ve Yevmiye Kayıtları
Dernek Beyannamelerinde Son Gün 30 Nisan
Dönem Sonu Kayıtlar
Fatura Ödeme Merkezinde Kredi Kartı İle İşlem Yapılırsa?
Hangi statüye göre emekli olunacak
İcra Yoluyla Satılan Araç Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı?
İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplaması
İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplaması
İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları
İstirahatli Çalışanın SGK Müdürlüğüne Bildirilmesi
Kat Karşılığı İnşaatlarda Arsa Maliyeti Ve Belge Düzeni
Kooperatif Muhasebesi Soru-Cevap
Kurumların Bağış ve Yardımları
Malulen Emekli Olamayanlar Özürlü Emekliliğinden Haberdar mısınız?
Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
Ödeme Kolaylığımı Afmı?
Ödeme Kolaylığımı Afmı?
Özel İnşaat İşlerinde Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
Özel İnşaatlarda Arsa Maliyeti ve Arsa Sahibinin Durumu
Özel İnşaatlarda Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi
Özel İnşaatlarda Kdv İadesi
Özel İnşaatlarda Vergisel Avantajlar
Özel İstihdam Büroları Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2
Özel İstihdam Büroları Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2
Şahıs Bilanço Firmasının Sermaye Şirketine Dönüştürülmesi
Sahte (Naylon) Faturadan Korunma Yolları
Siz Çalıştırın Devlet Ödesin
Tasfiye Halindeki ve Kapanan Firmalar Varlık Barışından Nasıl Faydalanır?
Varlık Barışı Muhasebe Kaydı Nasıl Olmalı?
Vergi Dairelerince Mükelleflere Gönderilen“TENZİL YAZILARI”
Vergi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilerin İnşaat İşleri Vergilendirilmesi
Yeni TTK ile Yapılan Son Değişiklikler
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Ortak Giderler
   
 
 
JBM INTERACTIVE