Mevzuat  |  Mali Takvim  |  Sirküler  |  Formlar  |  Hesaplamalar  |  Soru ve Cevap  |  Linkler  |  Pratik Bilgiler  | 
   
   
  İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplaması
 
İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI
Ülkemizde Sosyal Güvenliğin en önemli finansman kaynağı işçinin ve işverenin ödediği primlerdir. Bu nedenle Devlet kurumun prim gelirini;çalışanlarında sosyal güvenliğini ve bu konuda uğrayacakları hak kayıplarını önlemek için asgari işçilik uygulamasına önem vermektedir.
Asgari işçilik uygulama kapsamında olan işlerden ihaleli işler makalemizin konusunu oluşturup kısaca uygulamalı örnekleri ile anlatmaya çalışacağız.
 
   
 

İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI

 

Ülkemizde Sosyal Güvenliğin en önemli finansman kaynağı işçinin ve işverenin ödediği primlerdir. Bu nedenle Devlet kurumun prim gelirini;çalışanlarında sosyal güvenliğini ve bu konuda uğrayacakları hak kayıplarını önlemek için asgari işçilik uygulamasına önem vermektedir.

 

Asgari işçilik uygulama kapsamında olan işlerden ihaleli işler makalemizin konusunu oluşturup kısaca uygulamalı örnekleri ile anlatmaya çalışacağız.

 

İhale konusu işlerde ihale makamları ile yazışma yapılarak kesin ve geçici kabul olarak adlandırdığımız tutanaklar istenir. İşin başlama ve bitiş tarihi gibi bilgileri de bu tutanaklardan tespit ederiz. Geçici kabul itibar tarihi inşaatın bitim tarihidir. Geçici kabul sonucu eksik kalan işler var ve bunlar için ek süre verilmiş ise inşaatın bitim tarihi noksanlıkların tamamlanıp kesin kabulün yapıldığı tarihtir.

 

İhaleli işlerde asgari işçilik hesaplayabilmek için ihale istihkak (Hakediş) bedelinin tespiti,işin başlangıç ve bitiş tarihi,faturaların ve kuruma bildirilen işçiliğin tespiti ve sonuçta fark işçilik var ise tespit edilmesiyle sonlanan bir süreçtir. Uygulamayla ilgili bir örnekle açıklamak gerekirse;

 

Örnek: İşveren ABC ltd.Şti Şişli Belediyesi kaldırım taşı döşeme işleri yüklenicisi 01/01/2006 tarihinde işe başlamış 01/03/2006 tarihinde işi bitirmiş olsun.

İstihkak Bedeli : 20.000 TL ve işin yürütülmesi sırasında 2.000 TL kum ve 1.000 TL nakliye faturası var ve kuruma bildirilen işçilik 3.750 TL  diyelim.

Yukarıdaki verileri özetlersek;

İstihkak Bedeli                  : 20.000 TL

İşin Süresi                          :01/01/2006-01/03/2006

Asgari İşçilik Oranı            : %28

Faturalı mlz+işçilik             : 3.000 TL

Kuruma Bildirilen işç.         : 3.750 TL

 

Değerlendirmeye esas hak ediş miktarı (DEHM) toplam maliyetten malzemeli işçilik ödemelerinden sonra kalan tutardır. Yani şöyle bir formül yazsak yanlış olmaz ( DEHM=TM-MLZ+İŞÇ.) Buna göre bizim verilerimizin yerli yerine koyarsak DEHM=20.000-3000=17.000 TL dir

Asg.İşç.Tutarı      =17.000*%28=4.760 TL

Fark işçilik           = 4.760-3.750

                            = 1.010 TL

Bu hesaplama kurum ünitesinde yapılsa idi;

Asgari İşçilik Tutarı =20.000*%28-(%25)= 4.200 TL

Eksik İşçilik Tutarı   = 4.200 – 3750 = 450 TL

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili yukarıda yapmış olduğumuz örnekte görüldüğü gibi kurumca veya meslek mensubunca (SMMM-YMM) tarafından yapılabilir.
Örneğimizde kurumca yapılan hesaplama işveren lehine ve daha çabuk sonuç vereceğinden tercih edilmeli ama bunun tam terside olabileceği ihtimali göz ardı edilmeyip kurumca yapılan hesaplamalar aleyhimize olduğu durumda 1 ay içinde itirazımızı yapmalı ve incelemeyi SGK müfettişinin veya meslek mensubunun yapılmasını istenmelidir. 

 
 
   
 
İnşaat Muhasebesi  
İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplaması
İnşaat devam ederken yapılan satışlar
İnşaat Muhasebesi
Kooperatif Muhasebesi Soru-Cevap
Kooperatif muhasebesi ve örnek kayıtlar!
Kooperatiflerde KDV istisnası kaldırıldı
Özel İnşaat İşlerinde Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
Özel inşaat muhasebesinde nelere dikkat etmeliyiz?
Özel İnşaatlarda Arsa Maliyeti ve Arsa Sahibinin Durumu
Özel İnşaat İşlerinde Çalışan İşçilere Ödenen Ücretler
Özel İnşaatlarda Gelir Vergisi
Özel İnşaatlarda Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi
Özel İnşaatlarda Kdv İadesi
Özel İnşaatlarda Vergisel Avantajlar
Vergi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilerin İnşaat İşleri Vergilendirilmesi
Yıllara Yaygın İnşaat İşinin O Yıl İçinde Bitmesi
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Ortak Giderler
Yıllara Yaygın İnşaatlarda Geçiçi Vergi
   
 
 
JBM INTERACTIVE